ძირითადი მასალა

ალბათობა

ისწავლეთ
ივარჯიშეთ
მარტივი ალბათობამოიპოვეთ 5 პასუხი 7 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
ექსპერიმენტურლი ალბათობამოიპოვეთ 5 პასუხი 7 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
წინასწარმეტყველება ალბათობის გამოყენებითმოიპოვეთ 5 პასუხი 7 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
ალბათობების შედარებამოიპოვეთ 5 პასუხი 7 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
ალბათობის მოდელებიმოიპოვეთ 5 პასუხი 7 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!

ამ თემის შესახებ

ცხოვრებაში ცოტა რამ არის უეჭველად გარკვეული. ალბათობა საშუალებას გვაძლევს, გავიგოთ, რამდენად სავარაუდოა ესა თუ ის შედეგი.