ძირითადი მასალა

მიკროეკონომიკა

დაიწყეთ საფუძვლებით
შეისწავლეთ საფუძვლები. დაიწყეთ გაკვეთილით - მოთხოვნის მრუდი
დავიწყოთ

დაწყება
მოთხოვნის მრუდი

ალბათ, გსმენიათ მოთხოვნასა და მიწოდებაზე. ეს გაკვეთილი უფრო მოთხოვნის ნაწილზე კონცენტრირდება. როცა სხვა ყველაფერი უცვლელია, თუ საქონლის ფასი მცირდება, ხალხს მისი მეტი რაოდენობა სურს თუ ნაკლები? თქვენ არა მარტო ჩამოიყალიბებთ ინტუიციას, თუ როგორ გამოვსახავთ მოთხოვნის მრუდს, არამედ ასევე გაიგებთ, რამ შეიძლება გადააადგილოს ის.
დაიწყეთ სწავლა