ძირითადი მასალა

მეექვსე კლასი

მისიებს ეძებთ? დააჭირეთ აქ, რომ დაიწყოთ, ან გააგრძელოთ მუშაობა მისიაზე თემაში მეექვსე კლასი.

დაწყება
რა არის პროპორცია

ცხოვრებაში ყველგან გვხვდება პროპორციები-- სპორტში, ფინანსებში, მედიციანში, საჭმლის მზადებისას, კიდევ ბევრი შეგიძლიათ დაასახელოთ! ამ გაკვეთილში ვისწავლით რა არის პროპორციები და როგორ ვიყენებთ მათ.
დაიწყეთ სწავლა