ძირითადი მასალა

მეექვსე კლასი

შეამოწმეთ, რამდენად დაუფლებული ხართ ამ კურსის უნარებში. მალე ტესტი უნდა დაწეროთ? კურსის გამოწვევის მეშვეობით გაიგებთ, თუ რა უნდა გაიმეოროთ.

დაწყება
რა არის პროპორცია

ცხოვრებაში ყველგან გვხვდება პროპორციები-- სპორტში, ფინანსებში, მედიციანში, საჭმლის მზადებისას, კიდევ ბევრი შეგიძლიათ დაასახელოთ! ამ გაკვეთილში ვისწავლით რა არის პროპორციები და როგორ ვიყენებთ მათ.
დაიწყეთ სწავლა