მეექვსე კლასი

გინდათ პირადად თქვენზე მორგებული მეექვსე კლასი გამოცდილება?
მისია გირჩევთ, რა ისწავლოთ შემდეგ, უნარების შერწყმის გზით დაგეხმარებათ დაიმახსოვროთ უკვე ნასწავლი მასალა, და შეინახავს თქვენს პროგრესს.
რეგისტრაცია

არითმეტიკული მოქმედებები

მათემატიკის ყველაზე ფუნდამენტური მიმართულება არის მათემატიკური ოპერაციები. ის შედგება რიცხვების მიმატების, გამოკლების, გამრავლებისა და გაყოფისაგან. სანაძლეოს ვდებთ, რომ მთელ არაუარყოფით რიცხვებზე ამ ოპერაციების შესრულება ძალიან მარტივია, ამიტომ ახლა ეს რიცხვები შევურიოთ ათწილადებსა და წილადებს. აგრეთვე გაგაცნობთ ხარისხების იდეას, რაც უფრო მნიშვნელოვანი გახდება წინსვლასთან ერთად. გაამახვილეთ ფანქარი და მოკალათდით სკამზე, ჩვენ სასწავლებლად მივდივართ!

უარყოფითი რიცხვები

უარყოფით რიცხვები მნიშვნელოვანი ნაწილია იმისა, თუ როგორ გვესმის ჩვენ მათემატიკა და სამყარო. 'უარყოფითის' იდეა ხშირად დაკავშირებულია 'ცუდთან'. უარყოფითი რიცხვები არა მხოლოდ კარგია, არამედ სახალისოც! გაიარეთ ეს ტუტორიალი ჩვენთან ერთად და ჩვენ გაჩვენებთ, როგორ განისაზღვრება და როგორ გამოიყენება ისინი. აბსოლუტური მნიშვნელობა არის უარყოფითი რიცხვების ტიპი, რომლებიც გამოხატულია, როგორც დადებითი რიცხვი. დაიბენით? ნუ დაიბნევით. ჩვენ თქვენ გვერდით ვართ.

მონაცემები და სტატისტიკა

სტატისკაში ვცდილობთ სამყაროს შესახებ აზრის გამოტანას დიდი ოდენობის ინფორმაციის შეგროვებით, ორგანიზებით, ანალიზითა და პრეზენტაციით. მაგალითად, შეგიძლიათ ჰკითხოთ თქვენს მეგობრებს, რომელია ყველაზე პოპულარული შოუ, მაგრამ მცირე ჯგუფის მაგალითი ვერ მოგცემთ ზუსტ წარმოდგენას იმაზე, თუ რას უყურებს ყველაზე ხშირად ყველა მეექვსეკლასელი. ამ კვლევისათვის თქვენ უნდა გამოკითხოთ სხვადასხვა წარმოშობის მოსწავლეები ქვეყნის ყველა კუთხიდან. შემდგომ შესაძლებელია მონაცემების სტატისტიკური ანალიზი, რათა მივიღოთ უფრო ზუსტი სურათი ყველაზე პოპულარული ტელეშოუს შესახებ. დავიწყოთ სტატისტიკის განხილვა, ბოქს-პლოტის, სვეტოვანი დიგრამების, პიქტოგრაფების, წრფივი გრაფების და წერტილოვანი დიაგრამების ჩათვლით.

დაწყება

რა არის პროპორცია
ცხოვრებაში ყველგან გვხვდება პროპორციები-- სპორტში, ფინანსებში, მედიციანში, საჭმლის მზადებისას, კიდევ ბევრი შეგიძლიათ დაასახელოთ! ამ გაკვეთილში ვისწავლით რა არის პროპორციები და როგორ ვიყენებთ მათ.
დაიწყეთ სწავლა