მეოთხე კლასი

გამრავლება და გაყოფა

55-დან 0 დასრულებულია

მოდით, გავაგრძელოთ მესამე კლასში დაწყებული მოგზაურობა გამრავლებისა და გაყოფის სამყაროში. გამრავლება და გაყოფა მთელ რიცხვებზე უკვე ვიცით, ახლა კი აღმოვაჩენთ, რომ გაყოფისას ხშირად გვრჩება ნაშთები. ეს გაკვეთილები ასევე დაგეხმარებათ: მრავალნიშნა რიცხვების გამრავლებაში, ქვეშმიწერით გაყოფასა და ამოცანების ამოხსნაში. დავიწყოთ!

წილადები

66-დან 0 დასრულებულია

ისწავლეთ როგორ ჩაატაროთ ძირითადი არითმეტიკული მოქმედებები წილადებზე (მიმატება, გამოკლება და გამრავლება). ასევე გაიგეთ რა არის შერეული რიცხვები და ეკვივალენტური წილადები, გამოიყენეთ ეს ცოდნა წილადების შესადარებლად.

გაზომვა და მონაცემები

57-დან 0 დასრულებულია

როდესაც რამეს ვზომავთ, ამას ადამიანების მერ განსაზღვრული ზომის ერთეულებით ვაკეთებთ. სხვადასხვა ადგილებში განსხვავებული ზომები და მასშტაბებია დადგენილი. ყველაზე მიღებულია ზომის ერთეულების ორი სისტემა: ამერიკული და მეტრული. მოდი მოვიფიქროთ, როგორ დავაკავშიროთ ისინი ერთმანეთში! ვიფიქროთ ასევე პერიმეტრსა და ფართობზე!

გეომეტრია

58-დან 0 დასრულებულია

საბოლოოდ გეომეტრიასაც მივუახლოვდით. დიდი ხანია ამას ველოდებოდით, იმედია თქვენც. გეომეტრიის საფუძველი წრფეა -- ამიტომაც სწორედ წრფით დავიწყებთ. შემდეგ გადავალთ კუთხეებზე, ოთხკუთხედებსა და სამკუთხედებზე. ჩვენი მიზანია, ავითვისოთ გეომეტრიის ძირითადი ცნებები, უნარები და გამოყენების ხერხები. დავიწყოთ!

დაწყება

მრავალნიშნა რიცხვების შეკრება
ისწავლეთ დიდი რიცხვების მარტივად შეკრება!
დაიწყეთ სწავლა