ძირითადი მასალა

მეოთხე კლასი

მისიებს ეძებთ? დააჭირეთ აქ, რომ დაიწყოთ, ან გააგრძელოთ მუშაობა მისიაზე თემაში მეოთხე კლასი.

დაწყება
მრავალნიშნა რიცხვების შეკრება

ისწავლეთ დიდი რიცხვების მარტივად შეკრება!
დაიწყეთ სწავლა