მეოთხე კლასი

გინდათ პირადად თქვენზე მორგებული მეოთხე კლასი გამოცდილება?
მისია გირჩევთ, რა ისწავლოთ შემდეგ, უნარების შერწყმის გზით დაგეხმარებათ დაიმახსოვროთ უკვე ნასწავლი მასალა, და შეინახავს თქვენს პროგრესს.
რეგისტრაცია

გამრავლება და გაყოფა

მოდით, გავაგრძელოთ მესამე კლასში დაწყებული მოგზაურობა გამრავლებისა და გაყოფის სამყაროში. გამრავლება და გაყოფა მთელ რიცხვებზე უკვე ვიცით, ახლა კი აღმოვაჩენთ, რომ გაყოფისას ხშირად გვრჩება ნაშთები. ეს გაკვეთილები ასევე დაგეხმარებათ: მრავალნიშნა რიცხვების გამრავლებაში, ქვეშმიწერით გაყოფასა და ამოცანების ამოხსნაში. დავიწყოთ!

წილადები

ისწავლეთ როგორ ჩაატაროთ ძირითადი არითმეტიკული მოქმედებები წილადებზე (მიმატება, გამოკლება და გამრავლება). ასევე გაიგეთ რა არის შერეული რიცხვები და ეკვივალენტური წილადები, გამოიყენეთ ეს ცოდნა წილადების შესადარებლად.

გაზომვა და მონაცემები

როდესაც რამეს ვზომავთ, ამას ადამიანების მერ განსაზღვრული ზომის ერთეულებით ვაკეთებთ. სხვადასხვა ადგილებში განსხვავებული ზომები და მასშტაბებია დადგენილი. ყველაზე მიღებულია ზომის ერთეულების ორი სისტემა: ამერიკული და მეტრული. მოდი მოვიფიქროთ, როგორ დავაკავშიროთ ისინი ერთმანეთში! ვიფიქროთ ასევე პერიმეტრსა და ფართობზე!

დაწყება

მრავალნიშნა რიცხვების შეკრება
ისწავლეთ დიდი რიცხვების მარტივად შეკრება!
დაიწყეთ სწავლა