ძირითადი მასალა

მათემატიკა III

მისიებს ეძებთ? დააჭირეთ აქ, რომ დაიწყოთ, ან გააგრძელოთ მუშაობა მისიაზე თემაში მათემატიკა III.

დაწყება
ფუნქციების გაერთიანება

ისწავლეთ, როგორ ავიღოთ ორი მარტივი ფუნქცია და გავაერთიანოთ ისინი ერთ ფუნქციად, რომელიც იქნება აღებული ორი ფუნქციის ჯამი, სხვაობა, ნამრავლი ან განაყოფი.
დაიწყეთ სწავლა