ძირითადი მასალა

პრეკალკულუსი

მისიებს ეძებთ? დააჭირეთ აქ, რომ დაიწყოთ, ან გააგრძელოთ მუშაობა მისიაზე თემაში პრეკალკულუსი.

დაწყება
შებრუნებული ტრიგონომეტრიული ფუნქციები

ისწავლეთ სინუსის, კოსინუსისა და ტანგენსის შებრუნებული ფუნქციების შესახებ და გაიგეთ, როგორ არიან ისინი განსაზღვრული, მიუხედავად იმისა, რომ ფუნქციები არ არის შექცეული. ეს ფუნქციები ძალიან გამოგადგებათ ტრიგონომეტრიული განტოლებების ამოხსნისას.
დაიწყეთ სწავლა