ძირითადი მასალა

მათემატიკის საფუძვლები

მისიებს ეძებთ? დააჭირეთ აქ, რომ დაიწყოთ, ან გააგრძელოთ მუშაობა მისიაზე თემაში მათემატიკის საფუძვლები.
შეამოწმეთ, რამდენად დაუფლებული ხართ ამ კურსის უნარებში. მალე ტესტი უნდა დაწეროთ? კურსის გამოწვევის მეშვეობით გაიგებთ, თუ რა უნდა გაიმეოროთ.

დაწყება
თვლა

ისწავლეთ დათვლა 0-დან 20-მდე.
დაიწყეთ სწავლა