ძირითადი მასალა

მათემატიკის საფუძვლები

მისიებს ეძებთ? დააჭირეთ აქ, რომ დაიწყოთ, ან გააგრძელოთ მუშაობა მისიაზე თემაში მათემატიკის საფუძვლები.

დაწყება
თვლა

ისწავლეთ დათვლა 0-დან 20-მდე.
დაიწყეთ სწავლა