მათემატიკის საფუძვლები

გინდათ პირადად თქვენზე მორგებული მათემატიკის საფუძვლები გამოცდილება?
მისია გირჩევთ, რა ისწავლოთ შემდეგ, უნარების შერწყმის გზით დაგეხმარებათ დაიმახსოვროთ უკვე ნასწავლი მასალა, და შეინახავს თქვენს პროგრესს.
რეგისტრაცია

დაწყება

პატარა რიცხვების დათვლა
ისწავლეთ დათვლა 0-დან 20-მდე.
დაიწყეთ სწავლა