ხელოვნება და ჰუმანიტარული მეცნიერებები

ხელოვნების ისტორია

We understand the history of humanity through art. From prehistoric depictions of woolly mammoths to contemporary abstraction, artists have addressed their time and place in history and have expressed universal human truths for tens of thousands of years.
A brief introduction to art history
კაცობრიობის ისტორიის გაგება ხელოვნებით შეგიძლიათ. ბიზონის პრეისტორიული ნახატიდან დაწყებული თანამედროვე აბსტრაქციით დამთავრებული, შემოქმედები ყოველთვის საკუთარ პერიოდსა და ადგილსაცხოვრებელს ეხმიანებოდნენ. ათეულობით ათასი წლის განმავლობაში ისინი უნივერსალურ ჭეშმარიტებებს გამოხატავდნენ.
დაიწყეთ სწავლა
A brief introduction to art history
კაცობრიობის ისტორიის გაგება ხელოვნებით შეგიძლიათ. ბიზონის პრეისტორიული ნახატიდან დაწყებული თანამედროვე აბსტრაქციით დამთავრებული, შემოქმედები ყოველთვის საკუთარ პერიოდსა და ადგილსაცხოვრებელს ეხმიანებოდნენ. ათეულობით ათასი წლის განმავლობაში ისინი უნივერსალურ ჭეშმარიტებებს გამოხატავდნენ.
დაიწყეთ სწავლა

გუნდის არჩევანი

A brief introduction to grammar
Grammar is the collection of rules and conventions that make languages go. This section is about Standard American English, but there's something here for everyone.
დაიწყეთ სწავლა
A brief introduction to grammar
Grammar is the collection of rules and conventions that make languages go. This section is about Standard American English, but there's something here for everyone.
დაიწყეთ სწავლა
A brief introduction to music
An exploration of classical music as a living tradition. Top orchestral players from across the United States meet once-a-year in New York as the All-Star Orchestra to record masterpieces and new works with Music Director Gerard Schwarz. Come behind the scenes, meet the musicians, attend an open rehearsal, gain a conductor's perspective, and have a first-person encounter with the music.
დაიწყეთ სწავლა
აშშ–ის ისტორია
The United States of America is a nation with a rich history and a noble goal: government of the people, by the people, for the people. Its citizens' struggle to achieve that goal is a dramatic story stretching over hundreds of years.
დაიწყეთ სწავლა
ხელოვნების ისტორია
From the earliest civilizations to the modern world, geography, religion, trade, and politics have bound peoples and nations together — and torn them apart. Take a journey through time and space and discover the fascinating history behind the complex world we inhabit today.
დაიწყეთ სწავლა