ძირითადი მასალა

მოდულიანი განტოლებები და ფუნქციები

ამ თემის შესახებ

ისწავლეთ, როგორ ამოხსნათ მოდულიანი განტოლებები და ააგოთ მოდულიანი ფუნქციების გრაფიკები.