ძირითადი მასალა

მათემატიკა II

მისიებს ეძებთ? დააჭირეთ აქ, რომ დაიწყოთ, ან გააგრძელოთ მუშაობა მისიაზე თემაში მათემატიკა II.
დახელოვნება არაა ხელმისაწვდომი

დაწყება
მოდალური განტოლებები

ისწავლეთ მოდულიანი განტოლებების ამოხსნა. მაგალითად, ამოხსენით 2|x-1|=5.
დაიწყეთ სწავლა