დიფერენციალური განტოლებები

იტვირთება

დაწყება
დახრილობის ველები

მიმართულების ველები არის მეთოდი, რომელსაც ვიყენებთ დიფერენციალური განტოლებების გრაფიკული ანალიზისთვის. მათთვის საჭირო არ არის რაიმე ჩახლართული ალგებრული მეთოდი, რაც მათ გამოყენებას აადვილებს.
დაიწყეთ სწავლა: დახრილობის ველები