მერვე კლასი

გინდათ პირადად თქვენზე მორგებული მერვე კლასი გამოცდილება?
მისია გირჩევთ, რა ისწავლოთ შემდეგ, უნარების შერწყმის გზით დაგეხმარებათ დაიმახსოვროთ უკვე ნასწავლი მასალა, და შეინახავს თქვენს პროგრესს.
რეგისტრაცია

რიცხვები და ოპერაციები

მათემატიკა სხვა არაფერია, თუ არა რიცხვები (მაგალითად, 89 და 3.14) და მათზე ჩატარებული ქმედებები (მაგალითად, შეკრება და გამრავლება). ამ გაკვეთილებში ჩვენ ვისწავლით რამდენიმე ახალი ტიპის რიცხვს და ახალი ტიპის ქმედებებს.

გეომეტრია

ამ თემაში ვისწავლით განსაკუთრებულ კუთხეებზე, მაგალითად, გადამკვეთ წრფეების შორის მყოფ კუთხეებსა და სამკუთხედის კუთხეებზე. შემდეგ გავეცნობით პითაგორას თეორემას. ვიპოვით სამგანზომილებიანი ფიგურების - სფეროების, კონუსებისა და ცილინდრების - მოცულობას. ბოლოს, ვისწავლით ასახვას, ამოტრიალებას, არეკვლას, ტოლობასა და მსგავსებას.

დაწყება

განმეორებადი ათწილადები
ისწავლეთ პერიოდული ათწილადებისა და წილადების ერთმანეთში გადაყვანა.
დაიწყეთ სწავლა