ძირითადი მასალა

მერვე კლასი

მისიებს ეძებთ? დააჭირეთ აქ, რომ დაიწყოთ, ან გააგრძელოთ მუშაობა მისიაზე თემაში მერვე კლასი.

დაწყება
განმეორებადი ათწილადები

ისწავლეთ პერიოდული ათწილადებისა და წილადების ერთმანეთში გადაყვანა.
დაიწყეთ სწავლა