მერვე კლასი

გინდათ პირადად თქვენზე მორგებული მერვე კლასი გამოცდილება?
მისია გირჩევთ, რა ისწავლოთ შემდეგ, უნარების შერწყმის გზით დაგეხმარებათ დაიმახსოვროთ უკვე ნასწავლი მასალა, და შეინახავს თქვენს პროგრესს.
რეგისტრაცია

მიიღეთ კლასის დახმარება

დაწყება

განმეორებადი ათწილადები
ისწავლეთ პერიოდული ათწილადებისა და წილადების ერთმანეთში გადაყვანა.
დაიწყეთ სწავლა
სარჩევი

რიცხვები და ოპერაციები

მათემატიკა სხვა არაფერია, თუ არა რიცხვები (მაგალითად, 89 და 3.14) და მათზე ჩატარებული ქმედებები (მაგალითად, შეკრება და გამრავლება). ამ გაკვეთილებში ჩვენ ვისწავლით რამდენიმე ახალი ტიპის რიცხვს და ახალი ტიპის ქმედებებს.