ძირითადი მასალა

მერვე კლასი

შეამოწმეთ, რამდენად დაუფლებული ხართ ამ კურსის უნარებში. გამოცდა გაქვთ მალე? კურსის გამოწვევის მეშვეობით გაიგებთ, თუ რა უნდა გაიმეოროთ.

დაწყება
განმეორებადი ათწილადები

ისწავლეთ პერიოდული ათწილადებისა და წილადების ერთმანეთში გადაყვანა.
დაიწყეთ სწავლა