ძირითადი მასალა

ალგებრის საფუძვლები

მისიებს ეძებთ? დააჭირეთ აქ, რომ დაიწყოთ, ან გააგრძელოთ მუშაობა მისიაზე თემაში ალგებრის საფუძვლები.

დაწყება
უარყოფითი რიცხვები

უარყოფითი რიცხვების გაგება და მათთან მუშაობა ალგებრაში უმნიშვნელოვანესია. ეს ტუტორიალი შეამოწმებს, რადმენად კარგად იცით საფუძვლები!
დაიწყეთ სწავლა