ძირითადი მასალა

ექსპონენტური ზრდა და შემცირება

ამ თემის შესახებ

ისწავლეთ, როგორ გააანალიზოთ და გაამარტივოთ მაჩვენებლიანი ფუნქციები და გამოსახულებები მათი ცვლილებათა სიჩქარეების შესასწავლად.