ძირითადი მასალა
ისწავლეთ
წრეწირების ლექსიკონირადიუსი, დიამეტრი, წრეწირის სიგრძე და πდაამრკიცეთ, რომ: ყველა წრეწირი მსგავსია
ისწავლეთ
რკალის ზომა (შესავალი)რკალის ზომის პოვნარკალის ზომის პოვნა განტოლების მიხედვით
ივარჯიშეთ
რკალის ზომამოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
რკალის ზომა განტოლებებითმოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
ისწავლეთ
რკალის სიგრძე მოჭიმული კუთხითმოჭიმული კუთხის ზომა რკალის სიგრძითგამოწვევა: რკალის სიგრძე 1გამოწვევა: რკალის სიგრძე 2
ივარჯიშეთ
რკალის სიგრძემოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
ისწავლეთ
რადიანები (შესავალი)რადიანები & გრადუსებიგრადუსების გადაყვანა რადიანებშირადიანების გადაყვანა გრადუსებში
ივარჯიშეთ
რადიანები & გრადუსებიმოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
ისწავლეთ
რკალის სიგრძე, როგორც წრეწირის ნაწილირკალის სიგრძე მოჭიმული კუთხით: რადიანებიგამოწვევა: რკალის სიგრძე (რადიანები) 1გამოწვევა: რკალის სიგრძე (რადიანები) 2
ივარჯიშეთ
რადიანები და რკალის სიგრძემოიპოვეთ 5 პასუხი 7 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
ისწავლეთ
სექტორის ფართობი
ივარჯიშეთ
სექტორის ფართობიმოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
ისწავლეთ
ჩახაზული კუთხეებიგამოწვევა: ჩახაზული კუთხეჩახაზული კუთხის თეორემის დამტკიცებაჩახაზული კუთხის თეორემის დამტკიცება
ივარჯიშეთ
ჩახაზული კუთხეებიმოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
ისწავლეთ
დამტკიცება: წრეში ჩახაზული მართკუთხა სამკუთხედებიჩახაზული ფიგურები: იპოვეთ დიამეტრიჩახაზული ფიგურები: დიამეტრით მოჭიმული კუთხეჩახაზული ფიგურები: იპოვეთ ჩახაზული კუთხეგამოწვევა: ჩახაზული ფიგურებიჩახაზული ოთხკუთხედები: დამტკიცებაჩახაზული ოთხკუთხედების ამოხსნა
ივარჯიშეთ
ჩახაზული ფიგურებიმოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
ჩახაზული ოთხკუთხედებიმოიპოვეთ 4 პასუხი 5 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
ისწავლეთ
დამტკიცება: რადიუსი არის მხები წრფის მართობულიმხები წრფეების ამოცნობა: კუთხეებიმხები წრფეების ამოცნობა: სიგრძეებიდამტკიცება: საერთო გარე წერტილიდან გავლებული მხები მონაკვეთები ტოლიაამოცანები წრეწირის მხებებზე (მაგალითი 1)ამოცანები წრეწირის მხებებზე (მაგალითი 2)ამოცანები წრეწირის მხებებზე (მაგალითი 3)გამოწვევები: რადიუსი და მხებიგამოწვევები: შემოხაზული ფიგურები
ივარჯიშეთ
ამოცანები წრეწირის მხებებზემოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
ისწავლეთ
დამტკიცება: რადიუსი არის იმ ქორდას მართობული, რომელსაც შუაზე ყოფსდამტკიცება: მართობული რადიუსი შუაზე ყოფს ქორდასჩახაზული ტოლგვერდა სამკუთხედის ფართობი
ისწავლეთ
გეომეტრიული ფიგურები: წრეში ჩახაზული კვადრატიგემოეტრიული კონსტრუქციები: წრეწირში ჩახაზული ტოლგვერდა სამკუთხედიგემოეტრიული კონსტრუქციები: წრეწირში ჩახაზული წესიერი ექვსკუთხედი
ისწავლეთ
გეომეტრიული კონსტრუქციები: სამკუთხედში ჩახაზული წრეწირიგემოეტრიული კონსტრუქციები: წრეში ჩახაზული სამკუთხედი
ისწავლეთ
გეომეტრიული კონსტრუქციები: წრის მხებიგეომეტრიული კონსტრუქციები: წრის მხები (მაგალითი 2)

ამ თემის შესახებ

ჩაუღრმავდით, დაამტკიცეთ და გამოიყენეთ წრეების მნიშვნელოვანი თვისებები, რომლებიც კავშირშია რკალის სიგრძესთან, რადიანებთან, ჩახაზულ კუთხეებთან და ტანგენსებთან.