ძირითადი მასალა

დამამთავრებელი კლასების ბიოლოგია

დაწყება
ბიოლოგია და სამეცნიერო კვლევის მეთოდი

როგორ სწავლობენ ბიოლოგები თავის გარშემო არსებულ სამყაროს? ისწავლეთ სამეცნიერო მეთოდების, ესქპერიმენტების და იმ ინსტრუმენტების შესახებ, რომლებსაც ბიოლოგები იყენებენ თავიანთი იდეების შესამოწმებლად და ახალი აღმოჩენების გასაკეთებლად.
დაიწყეთ სწავლა