ძირითადი მასალა

დამამთავრებელი კლასების ბიოლოგია

შეამოწმეთ, რამდენად დაუფლებული ხართ ამ კურსის უნარებში. მალე ტესტი უნდა დაწეროთ? კურსის გამოწვევის მეშვეობით გაიგებთ, თუ რა უნდა გაიმეოროთ.

დაწყება
ბიოლოგია და სამეცნიერო კვლევის მეთოდი

როგორ სწავლობენ ბიოლოგები თავის გარშემო არსებულ სამყაროს? ისწავლეთ სამეცნიერო მეთოდების, ესქპერიმენტების და იმ ინსტრუმენტების შესახებ, რომლებსაც ბიოლოგები იყენებენ თავიანთი იდეების შესამოწმებლად და ახალი აღმოჩენების გასაკეთებლად.
დაიწყეთ სწავლა
ბიოლოგიის ორიგინალი მასალის დაფინანსებისთვის მადლობა ფონდს Amgen Foundation