ძირითადი მასალა

ეკონომიკა და ფინანსები

მიკროეკონომიკა

მიკროეკონომიკა მოგვითხრობს, თუ როგორ იღებენ კონკრეტული ადამიანები გადაწყვეტილებებს. ისწავლეთ, როგორ განსაზღვრავს მიწოდება და მოთხოვნა ფასებს, როგორ ფიქრობენ კომპანიები კონკურენციაზე და მეტი! ჩვენ ტრადიციულ თემებს კოლეჯის დონის მიკროეკონომიკის კურსზე დაყრდნობით განვიხილავთ.

დაწყება
მოთხოვნის მრუდი

ალბათ, გსმენიათ მოთხოვნასა და მიწოდებაზე. ეს გაკვეთილი უფრო მოთხოვნის ნაწილზე კონცენტრირდება. როცა სხვა ყველაფერი უცვლელია, თუ საქონლის ფასი მცირდება, ხალხს მისი მეტი რაოდენობა სურს თუ ნაკლები? თქვენ არა მარტო ჩამოიყალიბებთ ინტუიციას, თუ როგორ გამოვსახავთ მოთხოვნის მრუდს, არამედ ასევე გაიგებთ, რამ შეიძლება გადააადგილოს ის.
დაიწყეთ სწავლა