ძირითადი მასალა

მეხუთე კლასი

მისიებს ეძებთ? დააჭირეთ აქ, რომ დაიწყოთ, ან გააგრძელოთ მუშაობა მისიაზე თემაში მეხუთე კლასი.

დაწყება
ხშირად გამოყენებადი წილადები და ათწილადები

ისწავლეთ ხშირად გამოყენებადი წილადები და მათი ათწილადის ფორმები, მაგალითად 1 /2 = 0.5, 3/4 = 0.75 და 2/5 = 0.4.
დაიწყეთ სწავლა