მეხუთე კლასი

გინდათ პირადად თქვენზე მორგებული მეხუთე კლასი გამოცდილება?
მისია გირჩევთ, რა ისწავლოთ შემდეგ, უნარების შერწყმის გზით დაგეხმარებათ დაიმახსოვროთ უკვე ნასწავლი მასალა, და შეინახავს თქვენს პროგრესს.
რეგისტრაცია

წილადები

ვისწავლოთ წილადებისა და შერეული რიცხვების შეკრება, გამოკლება, გამრავლება და გაყოფა.

ალგებრულად ფიქრი

არითმეტიკა სახალისოა, ალგებრა კი - ცოტა უფრო რთული. მაგრამ პირველად როცა აკეთებ რაღაცას, არასოდესაა მარტივი, ამიტომ, არ დანებდეთ! ამ გაკვეთილებით მოგიყვებით რამდენიმე მნიშვნელოვან ახსნასა და მაგალითს, რომლებიც დაგეხმარებათ, რომ დაიწყოთ ალგებრულად ფიქრი. დავიწყებთ რიცხვითი გამოსახულებების ჩაწერასა და ამოხსნას. ასევე, ვისწავლით რიცვებს შორის დამოკიდებულებების შენიშვნას და მათ გრაფიკულად აღნიშვნას. მოკლედ, იმ ძირითად საფუძვლებს ვისწავლით, რომელთა ცოდნითაც მომავალში ბევრ რთულ და საინტერესო რამეს გავიგებთ!

დაწყება

ხშირად გამოყენებადი წილადები და ათწილადები
ისწავლეთ ხშირად გამოყენებადი წილადები და მათი ათწილადის ფორმები, მაგალითად 1 /2 = 0.5, 3/4 = 0.75 და 2/5 = 0.4.
დაიწყეთ სწავლა