მათემატიკა

გინდათ პირადად თქვენზე მორგებული მათემატიკის სამყარო გამოცდილება?
მისია გირჩევთ, რა ისწავლოთ შემდეგ, უნარების შერწყმის გზით დაგეხმარებათ დაიმახსოვროთ უკვე ნასწავლი მასალა, და შეინახავს თქვენს პროგრესს.
რეგისტრაცია

ალგებრა (ყველა მასალა)

1465-დან 0 დასრულებულია

Learn algebra—variables, equations, functions, graphs, and more.

დაწყება

თვლა
ისწავლეთ დათვლა 0-დან 20-მდე.
დაიწყეთ სწავლა