მათემატიკა

გინდათ პირადად თქვენზე მორგებული მათემატიკის სამყარო გამოცდილება?
მისია გირჩევთ, რა ისწავლოთ შემდეგ, უნარების შერწყმის გზით დაგეხმარებათ დაიმახსოვროთ უკვე ნასწავლი მასალა, და შეინახავს თქვენს პროგრესს.
რეგისტრაცია

ალგებრა (ყველა მასალა)

Learn algebra—variables, equations, functions, graphs, and more.

დაწყება

თვლა
ისწავლეთ დათვლა 0-დან 20-მდე.
დაიწყეთ სწავლა