მათემატიკა

მისიებს ეძებთ? დააჭირეთ აქ, რომ დაიწყოთ, ან გააგრძელოთ მუშაობა მისიაზე თემაში მათემატიკა.

დაწყება
თვლა

ისწავლეთ დათვლა 0-დან 20-მდე.
დაიწყეთ სწავლა: თვლა