მათემატიკა

გინდათ პირადად თქვენზე მორგებული მათემატიკის სამყარო გამოცდილება?
მისია გირჩევთ, რა ისწავლოთ შემდეგ, უნარების შერწყმის გზით დაგეხმარებათ დაიმახსოვროთ უკვე ნასწავლი მასალა, და შეინახავს თქვენს პროგრესს.
რეგისტრაცია

არითმეტიკის საფუძვლები

მაშ, მზად ხართ, ცოტა არითმეტიკულად გაერთოთ? თქვენ საჭირო ადგილას მოხვედით! ეს არის პირველი "ოფიციალური" მათემატიკური თემა და საძირკველი, სავსე გასართობი სავარჯიშოებითა და შესანიშნავი ვიდეოებით, რომლებიც დაგეხმარებიან, მიჰყვეთ გზას მათემატიკის სრულად დაუფლებისკენ. ჩვენ მიმოვიხილავთ დიდ თემებს: მიმატებას, გამოკლებას, გამრავლებას და გაყოფას, რა თქმა უნდა. მაგრამ ჩვენ აქ არ შევჩერდებით. ჩვენ გადავალთ ასევე უარყოფით რიცხვებზე, მოდულებზე, ათეულებსა და წილადებზე. მათემატიკის სწავლა გასართობი უნდა იყოს და ჩვენც ვგეგმავთ, გავერთოთ თქვენთან ერთად. ხართ მზად დაიწყოთ?

პრე-ალგებრა

არა, ეს აღარ არის უბრალოდ არითმეტიკა. ეს პრე-ალგებრაა. მალე თქვენ პროფესიონალებთან მოგიწევთ თამაში. პრე-ალგებრაზე კი თქვენი ასაფრენი ბილიკი იქნება. თქვენ ხართ თვითმფრინავი და ალგებრა არდადეგების გასატარებელი მზიანი ადგილია. ასაფრენი ბილიკის გარეშე ვერსად ვერ წახვალთ. სერიოზულად, უფრო მაღალი დონის მათემატიკის საფუძვლები და ცნებები სწორედ აქ იქნება ახსნილი, მაგალითად, უარყოფიტი რიცხვები, აბსოლუტური მნიშვნელობა, ჯერადები, გამყოფები, ათწილადები და წილადები. ასე რომ, მოიკრიბეთ ძალები და გაასწორეთ თქვენი სავარძელი საწყის პოზიციაში. ძალიან მალე ავფრინდებით!

დაწყება

პატარა რიცხვების დათვლა
ისწავლეთ დათვლა 0-დან 20-მდე.
დაიწყეთ სწავლა