სტატისტიკა და ალბათობა

დახლოვნება არაა ხელმისაწვდომი
დახლოვნება არაა ხელმისაწვდომი

დაწყება
ერთკატეგორიანი ცვლადის ანალიზი

ისწავლეთ კატეგორიული მონაცემების აღწერისათვის სვეტოვანი დიაგრამების აგება და წაკითხვა.
დაიწყეთ სწავლა: ერთკატეგორიანი ცვლადის ანალიზი