ძირითადი მასალა

სტატისტიკა და ალბათობა

შეამოწმეთ, რამდენად დაუფლებული ხართ ამ კურსის უნარებში. მალე ტესტი უნდა დაწეროთ? კურსის გამოწვევის მეშვეობით გაიგებთ, თუ რა უნდა გაიმეოროთ.

დაწყება
ერთკატეგორიანი ცვლადის ანალიზი

ისწავლეთ კატეგორიული მონაცემების აღწერისათვის სვეტოვანი დიაგრამების აგება და წაკითხვა.
დაიწყეთ სწავლა