ძირითადი მასალა

საშუალო საფეხურის სტატისტიკა

მისიებს ეძებთ? დააჭირეთ აქ, რომ დაიწყოთ, ან გააგრძელოთ მუშაობა მისიაზე თემაში საშუალო საფეხურის სტატისტიკა.

დაწყება
გაბნევის დიაგრამების აგება და ინტერპრეტაცია

ის ადამიანები, რომლებიც მეტ ბოსტნეულს ჭამენ, უფრო ბედნიერები არიან? დროთა განმავლობაში დანაშაული იზრდება თუ მცირდება? ამ გაკვეთილში ავაგებთ გაბნევის დიაგრამებს, რათა ვნახოთ, არის თუ არა ორ ცვლადს შორის კორელაცია.
დაიწყეთ სწავლა