ძირითადი მასალა

არითმეტიკა

მისიებს ეძებთ? დააჭირეთ აქ, რომ დაიწყოთ, ან გააგრძელოთ მუშაობა მისიაზე თემაში არითმეტიკა.

დაწყება
მიმატებისა და გამოკლების საფუძვლები

მიმატება და გამოკლება მათემატიკის ძირეული საკითხია. ეს ტუტორიალი გასწავლით ერთნიშნა რიცხვების მიმატებასა და გამოკლებას.
დაიწყეთ სწავლა