არითმეტიკა

წილადები

104-დან 0 დასრულებულია

ამ თემაში ჩვენ შევისწავლით წილადებს თეორიულად და მათ მიმატებას, გამოკლებას, გამრავლებასა და გაყოფას.

დაწყება

მიმატებისა და გამოკლების საფუძვლები
მიმატება და გამოკლება მათემატიკის ძირეული საკითხია. ეს ტუტორიალი გასწავლით ერთნიშნა რიცხვების მიმატებასა და გამოკლებას.
დაიწყეთ სწავლა