ძირითადი მასალა

არითმეტიკა

შეამოწმეთ, რამდენად დაუფლებული ხართ ამ კურსის უნარებში. მალე ტესტი უნდა დაწეროთ? კურსის გამოწვევის მეშვეობით გაიგებთ, თუ რა უნდა გაიმეოროთ.

დაწყება
მიმატებისა და გამოკლების საფუძვლები

მიმატება და გამოკლება მათემატიკის ძირეული საკითხია. ეს ტუტორიალი გასწავლით ერთნიშნა რიცხვების მიმატებასა და გამოკლებას.
დაიწყეთ სწავლა