მესამე კლასი

დაწყება

ორ და სამნიშნა რიცხვების შეკრების სტრატეგია
ისწავლეთ სტრატეგიები, როგორ ამოვხსნათ შეკრების მაგალითები 1000-ის ფარგლებში.
დაიწყეთ სწავლა