მესამე კლასი

მისიებს ეძებთ? დააჭირეთ აქ, რომ დაიწყოთ, ან გააგრძელოთ მუშაობა მისიაზე თემაში მესამე კლასი.

დაწყება
ორ და სამნიშნა რიცხვების შეკრების სტრატეგია

ისწავლეთ სტრატეგიები, როგორ ამოვხსნათ შეკრების მაგალითები 1000-ის ფარგლებში.
დაიწყეთ სწავლა: ორ და სამნიშნა რიცხვების შეკრების სტრატეგია