ძირითადი მასალა

მესამე კლასი

მისიებს ეძებთ? დააჭირეთ აქ, რომ დაიწყოთ, ან გააგრძელოთ მუშაობა მისიაზე თემაში მესამე კლასი.

დაწყება
ორ და სამნიშნა რიცხვების შეკრების სტრატეგია

ისწავლეთ სტრატეგიები, როგორ ამოვხსნათ შეკრების მაგალითები 1000-ის ფარგლებში.
დაიწყეთ სწავლა