ძირითადი მასალა

ფინანსური და კაპიტალის ბაზრები

დაწყება
პროცენტის დარიცხვის რთული მეთოდის საფუძვლები

საპროცენტო განაკვეთი თანამედროვე კაპიტალის ბაზრების ბაზისია. იმის მიხედვით ფულს სესხულობ თუ ასესხებ, ეს შეიძლება განვიხილოთ, როგორც ნაზრდი აქტივზე (გასესხება) ან კაპიტალის ხარჯი (სესხება)./n/nეს გაკვეთილი წარმოადგენს შესავალს ამ ფუნდამენტურ კონცეფციაში და ხსნის, თუ რას ნიშნავს რთული პროცენტი. ის ასევე გვთავაზობს ცერა თითის კანონს, რათა გაადვილდეს საპროცენტო განაკვეთთან დაკავშირებული კალკულაციები თქვენს ტვინში.
დაიწყეთ სწავლა