მათემატიკა I

მისიებს ეძებთ? დააჭირეთ აქ, რომ დაიწყოთ, ან გააგრძელოთ მუშაობა მისიაზე თემაში მათემატიკა I.
დახლოვნება არაა ხელმისაწვდომი

დაწყება
წრფივი განტოლებები, რომელთა ორივე მხარესაც ცვლადებია

ისწავლეთ წრფივი განტოლებების ამოხსნა, რომელთაც ცვლადი აქვს ტოლობის ორივე მხარეს. მაგალითად, ამოხსნებით 2x+5=6x-3.
დაიწყეთ სწავლა: წრფივი განტოლებები, რომელთა ორივე მხარესაც ცვლადებია