ძირითადი მასალა

მათემატიკა I

მისიებს ეძებთ? დააჭირეთ აქ, რომ დაიწყოთ, ან გააგრძელოთ მუშაობა მისიაზე თემაში მათემატიკა I.

რეკომენდებული

დაწყება
წრფივი განტოლებები, რომელთა ორივე მხარესაც ცვლადებია

ისწავლეთ წრფივი განტოლებების ამოხსნა, რომელთაც ცვლადი აქვს ტოლობის ორივე მხარეს. მაგალითად, ამოხსნებით 2x+5=6x-3.
დაიწყეთ სწავლა