მეშვიდე კლასი

გინდათ პირადად თქვენზე მორგებული მეშვიდე კლასი გამოცდილება?
მისია გირჩევთ, რა ისწავლოთ შემდეგ, უნარების შერწყმის გზით დაგეხმარებათ დაიმახსოვროთ უკვე ნასწავლი მასალა, და შეინახავს თქვენს პროგრესს.
რეგისტრაცია

დაწყება

უარყოფითი რიცხვების შეკრება
ისწავლეთ უარყოფითი რიცხვის მიმატება. ამ ტუტორიალის ბოლოს შეგეძლებათ მარტივად ამოხსნათ ასეთი ამოცანები: 4 + (-7)!
დაიწყეთ სწავლა