ძირითადი მასალა

მეშვიდე კლასი

დახელოვნება არაა ხელმისაწვდომი
შეამოწმეთ, რამდენად დაუფლებული ხართ ამ კურსის უნარებში. გამოცდა გაქვთ მალე? კურსის გამოწვევის მეშვეობით გაიგებთ, თუ რა უნდა გაიმეოროთ.

დაწყება
უარყოფითი რიცხვების შეკრება

ისწავლეთ უარყოფითი რიცხვის მიმატება. ამ ტუტორიალის ბოლოს შეგეძლებათ მარტივად ამოხსნათ ასეთი ამოცანები: 4 + (-7)!
დაიწყეთ სწავლა