ძირითადი მასალა

მეშვიდე კლასი

მისიებს ეძებთ? დააჭირეთ აქ, რომ დაიწყოთ, ან გააგრძელოთ მუშაობა მისიაზე თემაში მეშვიდე კლასი.
დახლოვნება არაა ხელმისაწვდომი

დაწყება
უარყოფითი რიცხვების შეკრება

ისწავლეთ უარყოფითი რიცხვის მიმატება. ამ ტუტორიალის ბოლოს შეგეძლებათ მარტივად ამოხსნათ ასეთი ამოცანები: 4 + (-7)!
დაიწყეთ სწავლა