ძირითადი მასალა

მეორე კლასი

მისიებს ეძებთ? დააჭირეთ აქ, რომ დაიწყოთ, ან გააგრძელოთ მუშაობა მისიაზე თემაში მეორე კლასი.

დაწყება
ასეულების

ისწავლეთ სამნიშნა რიცხვების ასეულებად, ათეულებად და ერთეულებად დანახვა
დაიწყეთ სწავლა