მეორე კლასი

​Duck Duck Moose is now part of Khan Academy! Download their 21 award-winning apps for young children at duckduckmoose.com

დაწყება

ასეულები
ისწავლეთ სამნიშნა რიცხვების ასეულებად, ათეულებად და ერთეულებად დანახვა
დაიწყეთ სწავლა