მეცნიერება

მოკლე შესავალი ბიოლოგიაში
ბიოლოგია, სიცოცხლის შემსწავლელი მეცნიერება, წარმოუდგენლად ფართო და მრავალფეროვანი დარგია. მრავალგვარობითა და სიმდიდრით იგი ცოცხალ ორგანიზმთა სამყაროს წააგავს. ბიოლოგები სიცოცხლის სხვადასხვა ფორმას შეისწავლიან - უჯრედიდან მოყოლებული, მთლიანი ეკოსისტემით დამთავრებული. შეგიძლიათ, აქ წამოიწყოთ ბიოლოგიის გზებზე მოგზაურობა!
დაიწყეთ სწავლა
მოკლე შესავალი ბიოლოგიაში
ბიოლოგია, სიცოცხლის შემსწავლელი მეცნიერება, წარმოუდგენლად ფართო და მრავალფეროვანი დარგია. მრავალგვარობითა და სიმდიდრით იგი ცოცხალ ორგანიზმთა სამყაროს წააგავს. ბიოლოგები სიცოცხლის სხვადასხვა ფორმას შეისწავლიან - უჯრედიდან მოყოლებული, მთლიანი ეკოსისტემით დამთავრებული. შეგიძლიათ, აქ წამოიწყოთ ბიოლოგიის გზებზე მოგზაურობა!
დაიწყეთ სწავლა
მოკლე შესავალი ფიზიკაში
ფიზიკა შეისწავლის იმ საბაზისო წესებს, რომლებიც მართავენ სამყაროს ჩვენ ირგვლივ. დავიწყებთ უშუალოდ მოძრაობის განხილვით. შემდეგ ვისწავლით ძალებს, იმპულს, ენერგიას და სხვა კონცეფციებს სხვადასხვა ფიზიკურ გარემოებებში. იმისთვის, რომ ფიზიკა კარგად გაიგოთ, გჭირდებათ ალგებრის კარგი და ტრიგონომეტრიის საბაზისო ცოდნა.
დაიწყეთ სწავლა
მოკლე შესავალი ფიზიკაში
ფიზიკა შეისწავლის იმ საბაზისო წესებს, რომლებიც მართავენ სამყაროს ჩვენ ირგვლივ. დავიწყებთ უშუალოდ მოძრაობის განხილვით. შემდეგ ვისწავლით ძალებს, იმპულს, ენერგიას და სხვა კონცეფციებს სხვადასხვა ფიზიკურ გარემოებებში. იმისთვის, რომ ფიზიკა კარგად გაიგოთ, გჭირდებათ ალგებრის კარგი და ტრიგონომეტრიის საბაზისო ცოდნა.
დაიწყეთ სწავლა
მოკლე შესავალი ქიმიაში
შევისწავლით სკოლისა თუ კოლეჯის პირველი წლისათვის განკუთვნილი ქიმიის შესავალ ნაწილს. შესაძლოა, ამ საგანს პირველად გადიხართ, მაგრამ, ალბათ, ქიმიაზე უკვე ბევრი რამ იცით გარემომცველ სამყაროზე დაკვირვების წყალობით. ჩვენ გასწავლით, როგორ ზემოქმედებენ ატომები ერთმანეთზე და როგორ უნდა აიხსნას ესა თუ ის მოვლენა მათი შემადგენელი ატომების ურთიერთქმედებაზე დაკვირვების გზით. ქიმიის შესწავლა სამყაროს ტელესკოპიდან დაკვირვებას წააგავს.
დაიწყეთ სწავლა
მოკლე შესავალი ქიმიაში
შევისწავლით სკოლისა თუ კოლეჯის პირველი წლისათვის განკუთვნილი ქიმიის შესავალ ნაწილს. შესაძლოა, ამ საგანს პირველად გადიხართ, მაგრამ, ალბათ, ქიმიაზე უკვე ბევრი რამ იცით გარემომცველ სამყაროზე დაკვირვების წყალობით. ჩვენ გასწავლით, როგორ ზემოქმედებენ ატომები ერთმანეთზე და როგორ უნდა აიხსნას ესა თუ ის მოვლენა მათი შემადგენელი ატომების ურთიერთქმედებაზე დაკვირვების გზით. ქიმიის შესწავლა სამყაროს ტელესკოპიდან დაკვირვებას წააგავს.
დაიწყეთ სწავლა