ძირითადი მასალა

მეცნიერება

ფიზიკა

ისწავლეთ ძირითადი პრინციპები, რომლებიც მართავს ჩვენ გარშემო მყოფ ფიზიკურ სამყაროს. საჭიროა ალგებრის კარგი და ტრიგონომეტრიის საბაზისო ცოდნა.

ბიოლოგია

სიცოცხლე მშვენიერია! ატომებიდან უჯრედებამდე, გენებიდან ცილებამდე, პოპულაციებიდან ეკოსისტემებამდე - ბიოლოგია იმ საოცარ და ურთულეს სისტემებს სწავლობს, რომლებიც სიცოცხლის არსებობას შესაძლებელს ხდის. შემოგვიერთდით და გაიგეთ მეტი ბიოლოგიის მრავალ დარგზე, იმაზე, თუ რატომაა ისინი ასეთი საინტერესო და მნიშვნელოვანი. მოიცავს თემებს, რომლებიც სკოლის ბოლო კლასებში ან კოლეჯის პირველ წელს ისწავლება ბიოლოგიაში.

ქიმია

იცოდით, რომ ყველაფერი ქიმიური ნივთიერებებისგან შედგება? ქიმია ნივთიერებებს შეისწავლის: მათ შედგენილობას, მახასიათებლებსა და რეაქტიულობას. ეს მასალა დაახლოებით ფარავს მაღალი კლასებისა და კოლეჯის კურსს, ალგებრის კარგი ცოდნა კი გამოსადეგი იქნება.

მოკლე შესავალი ბიოლოგიაში

ბიოლოგია, სიცოცხლის შემსწავლელი მეცნიერება, წარმოუდგენლად ფართო და მრავალფეროვანი დარგია. მრავალგვარობითა და სიმდიდრით იგი ცოცხალ ორგანიზმთა სამყაროს წააგავს. ბიოლოგები სიცოცხლის სხვადასხვა ფორმას შეისწავლიან - უჯრედიდან მოყოლებული, მთლიანი ეკოსისტემით დამთავრებული. შეგიძლიათ, აქ წამოიწყოთ ბიოლოგიის გზებზე მოგზაურობა!
დაიწყეთ სწავლა

მოკლე შესავალი ბიოლოგიაში

ბიოლოგია, სიცოცხლის შემსწავლელი მეცნიერება, წარმოუდგენლად ფართო და მრავალფეროვანი დარგია. მრავალგვარობითა და სიმდიდრით იგი ცოცხალ ორგანიზმთა სამყაროს წააგავს. ბიოლოგები სიცოცხლის სხვადასხვა ფორმას შეისწავლიან - უჯრედიდან მოყოლებული, მთლიანი ეკოსისტემით დამთავრებული. შეგიძლიათ, აქ წამოიწყოთ ბიოლოგიის გზებზე მოგზაურობა!
დაიწყეთ სწავლა

მოკლე შესავალი ფიზიკაში

ფიზიკა შეისწავლის იმ საბაზისო წესებს, რომლებიც მართავენ სამყაროს ჩვენ ირგვლივ. დავიწყებთ უშუალოდ მოძრაობის განხილვით. შემდეგ ვისწავლით ძალებს, იმპულს, ენერგიას და სხვა კონცეფციებს სხვადასხვა ფიზიკურ გარემოებებში. იმისთვის, რომ ფიზიკა კარგად გაიგოთ, გჭირდებათ ალგებრის კარგი და ტრიგონომეტრიის საბაზისო ცოდნა.
დაიწყეთ სწავლა

მოკლე შესავალი ფიზიკაში

ფიზიკა შეისწავლის იმ საბაზისო წესებს, რომლებიც მართავენ სამყაროს ჩვენ ირგვლივ. დავიწყებთ უშუალოდ მოძრაობის განხილვით. შემდეგ ვისწავლით ძალებს, იმპულს, ენერგიას და სხვა კონცეფციებს სხვადასხვა ფიზიკურ გარემოებებში. იმისთვის, რომ ფიზიკა კარგად გაიგოთ, გჭირდებათ ალგებრის კარგი და ტრიგონომეტრიის საბაზისო ცოდნა.
დაიწყეთ სწავლა