ძირითადი მასალა

მრავალწევრები

ისწავლეთ
მრავალწევრები. შესავალიმრავალწევრიანი გამოსახულებების ნაწილებიმრავალწევრების გამოთვლამრავალწევრების გამარტივება
ივარჯიშეთ
მრავალწევრები. შესავალიმოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
ისწავლეთ
მრავალწევრების შეკრებამრავალწევრების გამოკლებამრავალწევრთა გამოკლება და სიმრავლის ჩაკეტილობაბევრი მრავალწევრის შეკრება და გამოკლებამრავალწევრების შეკრება და გამოკლება: მიმოხილვა
ივარჯიშეთ
შეკრიბეთ მრავალწევრები (შესავალი)მოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
გამოაკელით მრავალწევრები (შესავალი)მოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
შეკრიბეთ და გამოაკელით მრავალწევრებიმოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
ისწავლეთ
მრავალწევრების შეკრება: ორი ცვლადიმრავალწევრების გამოკლება: ორი ცვლადიმრავალწევრების გამოკლება: ორი ცვლადიშეცდომის პოვნა მრავალწევრის გამოკლების მაგალითშიმრავალწევრების მიმოხილვაორცვლადიანი მრვალწევრების შეკრება და გამოკლება: მიმოხილვა
ივარჯიშეთ
მრავალწევრების შეკრება და გამოკლება: ორი ცვლადი (შესავალი)მოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
მრავალწევრების შეკრება და გამოკლება: ორი ცვლადიმოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
მრავალწევრების შეკრება და გამოკლება: შეცდომის პოვნამოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
ისწავლეთ
ერთწევრების გამრავლებაერთწევრების გამრავლება ფართობის საპოვნელად: ორი ცვლადიერთწევრების გამრავლება ფართობის საპოვნელადგამოწვევა ერთწევრების გამრავლებაზეერთწევრების გამრავლება: მიმოხილვა
ივარჯიშეთ
ერთწევრების გამრავლება: შესავალიმოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
ერთწევრების გამრავლებამოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
ისწავლეთ
ერთწევრების გამრავლება მრავალწევრებზე: ფართობის მოდელიერთწევრების გამრავლება მრავალწევრებზეერთწევრების გამრავლება მრავალწევრებზე: გამოწვევაერთწევრების გამრავლება მრავალწევრებზე (მიმოხილვა)
ივარჯიშეთ
ერთწევრების გამრავლება მრავალწევრებზე: ფართობის მოდელიმოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
გაამრავლეთ ერთწევრები მრავალწევრებზემოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
ერთწევრების გამრავლება მრავალწევრებზე: გამოწვევამოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
ისწავლეთ
ორწევრების გამრავლება: ფართობის მოდელიორწევრების გამრავლება: შესავალიორწევრების გამრავლებაორწევრების გამრავლება: მიმოხილვა
ივარჯიშეთ
ორწევრების გამრავლება: ფართობის მოდელიმოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
გახურება: ორწევრების გამრავლება (შესავალი)მოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
ორწევრების გამრავლება: შესავალიმოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
ორწევრების გამრავლებამოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
ისწავლეთ
ორწევრის მრავალწევრზე გამრავლებაორწევრების გამრავლება მრავალწევრებზე: ფართობის მოდელიორწევრების გამრავლება მრავალწევრებზე: გამოწვევაორწევრების მრავალწევრებზე გამრავლება: მიმოხილვა
ივარჯიშეთ
ორწევრის მრავალწევრზე გამრავლებამოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
ისწავლეთ
(x+a)(x-a) ფორმის შემოკლებული გამრავლებები(x+a)² ფორმის ორწევრების კვადრატში აყვანა(ax+b)(ax-b) ფორმის შემოკლებული გამრვალებები(ax+b)² ფორმის ორწევრების კვადრატში აყვანაორწევრების შემოკლებული გამრავლებები: ორი ცვლადიშემოკლებული გამრავლების დამატებითი მაგალითებიორწევრების შემოკლებული გამრავლებები: მიმოხილვა
ივარჯიშეთ
შესავალი ორწევრების შემოკლებულ გამრავლებაშიმოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
ორწევრების შემოკლებული გამრავლებამოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
ისწავლეთ
ამოცანა მრავალწევრების გამრავლებაზეამოცანა მრავალწევრებზე: მართკუთხედისა და წრის ფართობიამოცანა მრავალწევრებზე: ქვითრების სრული ღირებულებაამოცანა მრავალწევრებზე: ფანჯრის ფართობი
ისწავლეთ
რას ნიშნავს მრავალწევრის ქვეშმიწერით გაყოფამრავალწევრების გაყოფა: ქვეშმიწერით გაყოფა
ისწავლეთ
რა არის მრავალწევრის სინთეზური გაყოფამრავალწევრების გაყოფა: სინთეზური გაყოფარატომ მუშაობს სინთეზური გაყოფა
ისწავლეთ
მრავალწევრების ნაშთიანი გაყოფა: ერთწევრი გამყოფებიმრავალწევრების ნაშთიანი გაყოფა: ერთწევრი გამყოფები (მაგალითი 2)მრავალწევრების ნაშთიანი გაყოფა
ივარჯიშეთ
მრავალწევრების ნაშთიანი გაყოფა: ერთწევრი გამყოფებიმოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
მრავალწევრების ნაშთიანი გაყოფა: ორწევრი გამყოფებიმოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
მრავალწევრების ნაშთიანი გაყოფამოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!

ამ თემის შესახებ

ისწავლეთ, როგორ უნდა შეკრიბოთ, გამოაკლოთ, გაამრავლოთ და გაყოთ მრავალწევრა გამოსახულებები. მაგალითად, (2x+3)(x-1) ჩაწერეთ 2x²+x-3-ის სახით.