ძირითადი მასალა

საბავშვო ბაღი

მისიებს ეძებთ? დააჭირეთ აქ, რომ დაიწყოთ, ან გააგრძელოთ მუშაობა მისიაზე თემაში საბავშვო ბაღი.

დაწყება
პატარა რიცხვების დათვლა

ისწავლეთ დათვლა 0-დან 20-მდე.
დაიწყეთ სწავლა