პირველი კლასი

​Duck Duck Moose is now part of Khan Academy! Download their 21 award-winning apps for young children at duckduckmoose.com

დაწყება

რიცხვები 0-დან 120-მდე
ისწავლეთ რიცხვები 0-დან 120-მდე.
დაიწყეთ სწავლა