ძირითადი მასალა

პირველი კლასი

მისიებს ეძებთ? დააჭირეთ აქ, რომ დაიწყოთ, ან გააგრძელოთ მუშაობა მისიაზე თემაში პირველი კლასი.

დაწყება
რიცხვები 0-დან 120-მდე

ისწავლეთ რიცხვები 0-დან 120-მდე.
დაიწყეთ სწავლა