პროგრამირება

კომპიუტერული პროგრამირება

441-დან 0 დასრულებულია

ისწავლეთ ნახატების, ანიმაციებისა და თამაშების დაპროგრამება JavaScript-ისა და ProcessingJS-ის გამოყენებით ან ვებ-გვერდების შექმნა HTML-ითა და CSS-ით. შეგიძლიათ გააზიაროთ ყველაფერი, რასაც შექმნით, ნახოთ სხვისი დაწერილი პროგრამები და ისწავლოთ ერთმანეთისგან!

დაწყება

პროგრამირების შესავალი
თუ პირველად ხართ აქ, უყურეთ ჩვენს გასაცნობ ვიდეოს და გაიგეთ მეტი პროგრამირების კურსსს შესახებ. შემდეგ კი დაიწყეთ კოდის წერა!
დაიწყეთ სწავლა