ძირითადი მასალა

პროგრამირება

კომპიუტერული პროგრამირება

ისწავლეთ ნახატების, ანიმაციებისა და თამაშების დაპროგრამება JavaScript-ისა და ProcessingJS-ის გამოყენებით ან ვებგვერდების შექმნა HTML-ითა და CSS-ით. შეგიძლიათ გააზიაროთ ყველაფერი, რასაც შექმნით, ნახოთ სხვისი დაწერილი პროგრამები და ისწავლოთ ერთმანეთისგან!

დაწყება
პროგრამირების შესავალი

თუ პირველად ხართ აქ, უყურეთ ჩვენს გასაცნობ ვიდეოს და გაიგეთ მეტი პროგრამირების კურსის შესახებ. შემდეგ კი დაიწყეთ კოდის წერა!
დაიწყეთ სწავლა