პროგრამირება

დაწყება
პროგრამირების შესავალი

თუ პირველად ხართ აქ, უყურეთ ჩვენს გასაცნობ ვიდეოს და გაიგეთ მეტი პროგრამირების კურსის შესახებ. შემდეგ კი დაიწყეთ კოდის წერა!
დაიწყეთ სწავლა: პროგრამირების შესავალი