პროგრამირება

დაწყება

პროგრამირების შესავალი
თუ პირველად ხართ აქ, უყურეთ ჩვენს გასაცნობ ვიდეოს და გაიგეთ მეტი პროგრამირების კურსსს შესახებ. შემდეგ კი დაიწყეთ კოდის წერა!
დაიწყეთ სწავლა