ძირითადი მასალა

ინტეგრალური კალკულუსი

შეამოწმეთ, რამდენად დაუფლებული ხართ ამ კურსის უნარებში. გამოცდა გაქვთ მალე? კურსის გამოწვევის მეშვეობით გაიგებთ, თუ რა უნდა გაიმეოროთ.

დაწყება
ცვლილების დაგროვების გაცნობა