ძირითადი მასალა

მართკუთხა სამკუთხედები და ტრიგონომეტრია

ისწავლეთ
შესავალი პითაგორას თეორემაშიშესავალი პითაგორას თეორემაში 2ამოცანა პითაგორას თეორემაზე: სათევზაო ნავიპითაგორას თეორემის მაგალითიამოცანა პითაგორას თეორემაზე: ხალიჩაპითაგორას თეორემა ტოლფერდა სამკუთხედშიპითაგორას თეორემას შესავალიპითაგორას თეორემა II
ივარჯიშეთ
პითაგორას თეორემის დახმარებით იპოვეთ ტოლფერდა სამკუთხედის გვერდებიმოიპოვეთ 5 პასუხი 7 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
გამოწვევა პითაგრას თეორემაზემოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
ისწავლეთ
პითაგორას თეორემის გარფილდისეული მტკიცებაპითაგორას თეორემის ბასკარასეული მტკიცებაპითაგორას თეორემის დამტკიცება მსგავსების დახმარებითპითაგორას თეორემის კიდევ ერთი დამტკიცება
ისწავლეთ
განსაკუთრებული მართკუთხა სამკუთხედები: შესავალი (ნაწილი 1)განსაკუთრებული მართკუთხა სამკუთხედები: შესავალი (ნაწილი 2)ამოცანა 30-60-90 სამკუთხედზეგანსაკუთრებული მართკუთხა სამკუთხედები. 30-60-90. ნაწილი 1განსაკუთრებული მართკუთხა სამკუთხედები. 45-45-90. ნაწილი 2წესიერი ექვსკუთხედის ფართობიგანსაკუთრებული მართკუთხა სამკუთხედების გახსენება
ივარჯიშეთ
განსაკუთრებული მართკუთხა სამკუთხედებიმოიპოვეთ 5 პასუხი 7 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
ისწავლეთ
შესავალი ტრიგონომეტრიულ შეფარდებებშიტრიგონომეტრიული შეფარდებები მართკუთხა სამკუთხედებშიჰიპოტენუზა, მოპირდაპირე და მოსაზღვრეტრიგონომეტრიული შეფარდებები მართკუთხა სამკუთხედებში
ივარჯიშეთ
ტრიგონომეტრიული შეფარდებები მართკუთხა სამკუთხედებშიმოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
ისწავლეთ
მართკუთხა სამკუთხედის გვერდის პოვნა ტრიგონომეტრიის საშუალებითმართკუთხა სამკუთხედის გვერდის პოვნა ტრიგონომეტრიის საშუალებით
ივარჯიშეთ
ამოხსენით გვერდისთვის მართკუთხა სამკუთხედებშიმოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
ისწავლეთ
შებრუნებული ტრიგონომეტრიული ფუნქციები (შესავალი)
ივარჯიშეთ
ამოხსენით კუთხისათვის მართკუთხა სამკუთხედებშიმოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
ისწავლეთ
ამოცანა მართკუთხა სამკუთხედზეამაღლებისა და დაღმასვლის კუთხეებიმართკუთხა სამკუთხედის ტრიგონომეტრია (მიმოხილვა)
ივარჯიშეთ
ამოცანები მართკუთხა სამკუთხედზემოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
ისწავლეთ
სამკუთხედების მსგავსება & ტრიგონომეტრიული შეფარდებებირთული ამოცანა ტრიგონომეტრიაში: გადაამოწმეთ იგივეობები
ისწავლეთ
90 გრადუსამდე შემავსებელი კუთხეების სინუსი და კოსინუსი90 გრადუსამდე შემავსებელი კუთხეების გამოყენებატრიგონომეტრიული ამოცანა: 90 გრადუსამდე შემავსებელი კუთხეები
ისწავლეთ
გვერდის სიგრძის პოვნა სინუსების თეორემითკუთხის გრადუსული ზომის პოვნა სინუსების თეორემითსინუსების თეორემის დამტკიცება
ივარჯიშეთ
ამოხსენით სინუსების თეორემის გამოყენებითმოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
ისწავლეთ
გვერდის სიგრძის პოვნა კოსინუსების თეორემითკუთხის გამოთვლა კოსინუსების თეორემითკოსინუსების თეორემის დამტკიცება
ივარჯიშეთ
ამოხსენით კოსინუსების თეორემის გამოყენებითმოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
ისწავლეთ
ამოცანა ტრიგონომეტრიაში: ვარსკვლავებისინუსებისა და კოსინუსების წესები (მიმოხივლა)
ივარჯიშეთ
ამოცანები ზოგადად სამკუთხედებზემოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!

ამ თემის შესახებ

სამკუთხედი არ არის ყოველთვის მართი, მაგრამ თუ არის, შესაძლებლობათა უსასრლობასთან გვაქვს საქმე. მართი სამკუთხედი მაგარია. ის ანალიტიკური გეომეტრიის (სივრცეში ორ წერტილს შორის მანძილის) უმნიშვნელოვანესი იდეებისა და ტრიგონომეტრიის საფუძველია.