ძირითადი მასალა

საშუალო საფეხურის გეომეტრია

შეამოწმეთ, რამდენად დაუფლებული ხართ ამ კურსის უნარებში. მალე ტესტი უნდა დაწეროთ? კურსის გამოწვევის მეშვეობით გაიგებთ, თუ რა უნდა გაიმეოროთ.

დაწყება
ევკლიდეს გეომეტრია (შესავალი)

დაახლოებით 2400 წლის წინ ევკლიდე ალექსანდრიელმა დაწერა „ელემენტები," რომელიც დღემდე გამოიყენებოდა მსოფლიო გეომეტრიის სახელმძღვანელოდ. მისი ნაწერები, რომელსაც აბრაამ ლინკილნი სწავლობდა გონების გასავარჯიშებლად და მათემატიკური დედუქციის ჭეშმარიტად დასაფასებლად, დღემდე ითვლება გეომეტრიის პირველი კურსის საფუძვლად. ეს ტუტორიალი გაცნობთ ცოტაოდენ ისტორიას, შემდეგ კი გაწვდით წერტილების, ხაზების, წრეების და სიბრტყეების შესახებ საბაზისო ცოდნას, რომელსაც ჩვენ ევკლიდეს სამყაროში მოგზაურობისას გამოვიყენებთ.
დაიწყეთ სწავლა