ძირითადი მასალა

საშუალო საფეხურის გეომეტრია

მისიებს ეძებთ? დააჭირეთ აქ, რომ დაიწყოთ, ან გააგრძელოთ მუშაობა მისიაზე თემაში საშუალო საფეხურის გეომეტრია.

დაწყება
ევკლიდეს გეომეტრია (შესავალი)

დაახლოებით 2400 წლის წინ ევკლიდე ალექსანდრიელმა დაწერა „ელემენტები," რომელიც დღემდე გამოიყენებოდა მსოფლიო გეომეტრიის სახელმძღვანელოდ. მისი ნაწერები, რომელსაც აბრაამ ლინკილნი სწავლობდა გონების გასავარჯიშებლად და მათემატიკური დედუქციის ჭეშმარიტად დასაფასებლად, დღემდე ითვლება გეომეტრიის პირველი კურსის საფუძვლად. ეს ტუტორიალი გაცნობთ ცოტაოდენ ისტორიას, შემდეგ კი გაწვდით წერტილების, ხაზების, წრეების და სიბრტყეების შესახებ საბაზისო ცოდნას, რომელსაც ჩვენ ევკლიდეს სამყაროში მოგზაურობისას გამოვიყენებთ.
დაიწყეთ სწავლა