ძირითადი მასალა
ივარჯიშეთ
ამოცანები სიმკვრივეზემოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!

ამ თემის შესახებ

გაიღრმავეთ ცოდნა და გადადით ორიდან სამ განზომილებაზე!