ანალიტიკური გეომეტრია

იტვირთება

ივარჯიშეთ

ფართობი და პერიმეტრი საკოორდინატო სიბრტყეზემოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
იტვირთება
წრის შიგნით/გარეთ/წრეზე მდებარე წერტილებიმოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
იტვირთება
ამოცანები საკოორდინატო სიბრტყეზე: პოლიგონებიმოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
იტვირთება
იტვირთება

ისწავლეთ

ივარჯიშეთ

პარალელური და მართობული წრფეები განტოლებიდანმოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
იტვირთება
დაწერეთ განტოლებები პარალელური და მართობული წრფეებისთვისმოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
იტვირთება
იტვირთება
იტვირთება

ამ თემის შესახებ

ანალიტიკურ გეომეტრიაში, რომელსაც სხვაგვარად კოორდინატული მეთოდის გეომეტრიას უწოდებენ, გეომეტრიულ ობიექტებს განვიხილავთ საკოორდინატო სიბრტყეზე. მაგალითად, იმის საჩვენებლად, რომ პარალელოგრამის მოპირდაპირე გვერდები პარალელურია, შეგვიძლია, თითოეული მათგანისთვის დავწეროთ წრფივი განტოლება და ვნახოთ, რომ მათი დახრილობა ერთი და იგივეა.