თუ თქვენ ხედავთ ამ შეტყობინებას, ესე იგი საიტზე გარე რესურსების ჩატვირთვისას მოხდა შეფერხება.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

ძირითადი მასალა

თემა 4: პარამეტრული განტოლებები, პოლარული კოორდინატები და ვექტორული ფუნქციები

700 შესაძლო დახელოვნების ქულა
დახელოვნებული
გაწაფული
ნავარჯიშები
დაწყებული
არაა დაწყებული
შუალედური ტესტი
თემის ტესტი

ამ თემის შესახებ

ჩვენ მიჩვეულნი ვართ ფუნქციებს, რომელთა მნიშვნელობაც ერთი ცვლადია და რომელთა გრაფიკიც განსაზღვრულია კონკრეტული (x,y) კოორდინატებით. მაგრამ სხვაგვარი ფუნქციებიც არსებობს! მაგალითად, ვექტორულ ფუნქციებს ზოგჯერ ორი ან მეტი ცვლადის მქონე მნიშვნელობა აქვს! პოლარული ფუნქციების გრაფიკები აიგება პოლარული კოორდინატებით, ე.ი. მათში კუთხე გამოიყენება არგუმენტად, მნიშვნელობა კი — რადიუსად! გაიგეთ მეტი ამ ფუნქციებისა და მათში ინტეგრალების ცნების გამოყენების შესახებ.

ივარჯიშეთ

განივითარეთ ზედა უნარები და მოაგროვეთ დახელოვნების მაქსიმუმ 160 ქულა
განივითარეთ ზედა უნარები და მოაგროვეთ დახელოვნების მაქსიმუმ 400 ქულა
შემდეგ თქვენთვის:

თემის ტესტი

განივითარეთ თემის ყველა უნარი და მოაგროვეთ დახელოვნების მაქსიმუმ 700 ქულა!