ძირითადი მასალა

თემა: მუშაობა და ენერგია

ისწავლეთ

ამ თემის შესახებ

"ენერგია" ხშირად გამოყენებული სიტყვაა. აქ თქვენ შეისწავლით, რატომ არის იგი ფიზიკის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ნაწილი. ამავდროულად, ჩვენ გავეცნობით მუშაობას, კინეტიურ და პოტენციურ ენერგიას, ენერგიის მუდმივობის კანონსა და ძალაში მოგებას.