ძირითადი მასალა

კვანტური ფიზიკა

ისწავლეთ
ფოტონის ენერგიაფოტოეფექტიფოტოეფექტი
ისწავლეთ
დე ბროილის ტალღის სიგრძებორის მოდელის რადიუსი (გამოყვანა ფიზიკის მეშვეობით)ბორის მოდელის რადიუსიბორის მოდელის ენერგეტიკული დონეები (გამოყვანა ფიზიკის გამოყენებით)ბორის მოდელის ენერგეტიკული დონეებიშთანთქმა და გამოსხივებაწყალბადის გამოსხივების სპექტრიბორის წყალბადის ატომის მოდელი
ისწავლეთ
ატომის კვანტურ-მექანიკური მოდელიჰაიზენბერგის განუზღვრელობის პრინციპიკვანტური რიცხვებიკვანტური რიცხვები პირველი ოთხი შრისთვის
ისწავლეთ
მასური დეფექტი და ბმის ენერგიაბირთვული მდგრადობა და ბირთვული განტოლებებიდაშლის სახეებიბირთვული ტოლობების დაწერა ალფა, ბეტა და გამა დაშლისთვისნახევარდაშლის პერიოდი და ნახშირბადის დათარიღებანახევარდაშლის პერიოდის გრაფიკიმაჩვენებლიანი კლების ფორმულის დამტკიცება (მოიცავს კალკულუსს, შეგიძლიათ, გადაახტეთ)შესავალი ექსპონენციალურ დაშლაშიმაჩვენებლიანი კლების სხვა მაგალითებიექსპონენციალური დაშლა და ნახევრად ლოგარითმული გრაფიკები

ამ თემის შესახებ

გსურს, ატომებისა და ბირთვების მიკროსკოპული სამყარო აღწერო? კლასიკური ფიზიკა ამაში ვერ დაგეხმარება. ისეთი საკითხების ასახსნელად, როგორიცაა ატომური ენერგიის დონეები, ფოტონები და ელექტრონების ტალღის სიგრძეები, კვანტური ფიზიკა დაგჭირდება.