ძირითადი მასალა

თემა: კვანტური ფიზიკა

ისწავლეთ

ამ თემის შესახებ

გსურს, ატომებისა და ბირთვების მიკროსკოპული სამყარო აღწერო? კლასიკური ფიზიკა ამაში ვერ დაგეხმარება. ისეთი საკითხების ასახსნელად, როგორიცაა ატომური ენერგიის დონეები, ფოტონები და ელექტრონების ტალღის სიგრძეები, კვანტური ფიზიკა დაგჭირდება.