ძირითადი მასალა

თემა: გეომეტრიული ოპტიკა

ამ თემის შესახებ

სინათლის ტალღები შეიძლება მოიღუნოს ან აირეკლოს და ახალი, ზოგჯერ შეცვლილი გამოსახულებები წარმოქმნას. სინათლის სხივების მანიპულირების ხერხების შესწავლა დაგვეხმარება, შევქმნათ უკეთესი კონტაქტური ლინზები, ბოჭკოვანი ოპტიკური კაბელები, და ძლიერი ტელესკოპები.