ძირითადი მასალა

თემა: სტრუქტურა და ბმები

ამ თემის შესახებ

მოდი, განვიხილოთ ქიმიური ბმების საფუძვლები - წერტილოვანი სტრუქტურები, ჰიბრიდიზაცია, ხაზოვანი სტრუქტურები, ელექტრონეგატიურობა და პოლარობა. ჩვენ ასევე განვიხილავთ, თუ რა კავშირშია ერთმანეთთან ქიმიური ბმები და შიგამოლეკულური ძალები ისეთ ფიზიკურ მახასიათებლებთან, როგორიცაა დუღილის ტემპერატურა.