ძირითადი მასალა

თემა: ალკანები, ციკლოალკანები და ფუნქციური ჯგუფები

ისწავლეთ

ამ თემის შესახებ

ორგანული მოლეკულების თვისებები დამოკიდებულია სტრუქტურაზე და ორგანული ნაერთების სახელების ცოდნა სხვა ქიმიკოსებთან კომუნიკაციის საშუალებას მოგვცემს. გარდა ამისა, ვისწავლით მოლეკულური სტრუქტურების ისეთ სხვადასხვა ასპექტებს, როგორებიცაა ძირითადი ფუნქციური ჯგუფები და კონფორმაციები.