ძირითადი მასალა

ალდეჰიდები და კეტონები

ამ თემის შესახებ

ალდეჰიდები და კეტონები შეიძლება იყვნენ საწყისი რეაგენტები ბევრი სხვა ფუნქციური ჯგუფისთვის. ჩვენ ვისწავლით ალდეჰიდებისა და კეტონების ნომენკლატურასა და რეაქციებს. ასევე, ვისწავლით, როგორ გამოვიყენოთ აცეტალები, როგორც დამცავი ჯგუფები.