ძირითადი მასალა

თემა: გამრავლება და უჯრედის გაყოფა

0

დახელოვნების შესაძლო ქულები
შემდეგ თქვენთვის:

თემის ტესტი

განივითარეთ თემის ყველა უნარი და მოაგროვეთ დახელოვნების მაქსიმუმ 500 ქულა!

ამ თემის შესახებ

ყველა ცოცხალი ორგანიზმი უჯრედებისგან შედგება. გაიგეთ, როგორ იყოფიან ისინი მიტოზით, როგორ კონტროლდება უჯრედული ციკლი და როგორ ხდება მეიოზი
ბიოლოგიის ორიგინალი მასალის დაფინანსებისთვის მადლობა ფონდს Amgen Foundation