ძირითადი მასალა

ენერგია და მისი გადატანა

შემდეგ თქვენთვის:

თემის ტესტი

განივითარეთ თემის ყველა უნარი და მოაგროვეთ დახელოვნების მაქსიმუმ 700 ქულა!

ამ თემის შესახებ

გაიგეთ მეტი ენერგიის გადატანის შესახებ, ისწავლეთ, როგორ იყენებენ ორგანიზმები ფოტოსინთეზსა და უჯრედულ სუნთქვას ენერგიის გარდასაქმნელად და გადასატანად.
ბიოლოგიის ორიგინალი მასალის დაფინანსებისთვის მადლობა ფონდს Amgen Foundation