ენერგია და მისი გადატანა

ამ თემის შესახებ

გაიგეთ მეტი ენერგიის გადატანის შესახებ, ისწავლეთ, როგორ იყენებენ ორგანიზმები ფოტოსინთეზსა და უჯრედულ სუნთქვას ენერგიის გარდასაქმნელად და გადასატანად.