ძირითადი მასალა

0

დახელოვნების შესაძლო ქულები
ივარჯიშეთ
ადამიანის გავლენა ეკოსისტემებზემოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
შემდეგ თქვენთვის:

თემის ტესტი

განივითარეთ თემის ყველა უნარი და მოაგროვეთ დახელოვნების მაქსიმუმ 700 ქულა!

ამ თემის შესახებ

რატომ ცხოვრობენ პოლარული დათვები მხოლოდ არქტიკაში? რატომ იზრდება ობი მხოლოდ თქვენს საშხაპეში და არა უჯრაში (იმედია)? გაიგეთ, როგორ სწავლობენ ეკოლოგები ორგანიზმების ურთიერთქმედებას ერთმანეთთან და გარემოსთან, როგორ ახდენს ეს გავლენას ამ ორგანიზმების გავრცელების ადგილზე, მათს რიცხვსა და ტიპებზე.
ბიოლოგიის ორიგინალი მასალის დაფინანსებისთვის მადლობა ფონდს Amgen Foundation