ძირითადი მასალა

დნმ, როგორც გენეტიკური მასალა

ივარჯიშეთ
დნმ-ის რეპლიკაციამოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!

ამ თემის შესახებ

რა არის დნმ? ოთხი სხვადასხვა მონომერისგან შემდგარი ერთი შეხედვით მარტივი პოლიმერის ფუნქციაა გენეტიკური მასალის წარმოდგენა ყველა ცოცხალი ორგანიზმისთვის. მაგალითად, თქვენი დნმ უზრუნველყოფს თქვენი უნიკალური სხეულის შენებასა და შენარჩუნებას და გადაეცემა თქვენს შთამომავლობას. გაიგეთ მეტი ამ ჩინებული მოლეკულის აღმოჩენის, სტრუქტურისა და სინთეზის შესახებ.