ძირითადი მასალა

კლასიკური და მოლეკულური გენეტიკა

ამ თემის შესახებ

ოდესმე ვინმეს უთქვამს თქვენთვის, რომ დედის თვალები გაქვთ ან ბაბუის ცხვირი? გაიგეთ, რატომ გვხვდება ერთნაირი თვისებები ოჯახში და როგორ გადაეცემა ისინი თაობიდან თაობას. ჩვენ ვნახავთ მენდელის მემკვიდრეობითბის მოდელს, თუ როგორ გადახედეს და განავრცეს იგი გასულ 150 წელიწადში და გავეცნობით გენების თანამედროვე კონცეპტს.
ბიოლოგიის ორიგინალი მასალის დაფინანსებისთვის მადლობა ფონდს Amgen Foundation