ძირითადი მასალა

სიცოცხლის ქიმია

ამ თემის შესახებ

ისწავლეთ, როგორ ხდება ქიმიის მეშვეობით სიცოცხლე შესაძლებელი! დაწყებული თქვენით, თქვენი ძაღლით, თქვენი სადილით, დამთავრებული გლობალური ეკოსისტემით - ყველაფერი შედგება ატომებისაგან, რომლებიც მოქმედებენ ქიმიის წესების თანახმად. აქ თქვენ ისწავლით ატომების ძირითად დამახასიათებლებს, თუ რა ნაწილაკებს მოიცავენ ისინი, როგორ არიან ორგანიზებულები და როგორ ამყარებენ ერთმანეთთან ქიმიურ ბმებს.
ბიოლოგიის ორიგინალი მასალის დაფინანსებისთვის მადლობა ფონდს Amgen Foundation