ძირითადი მასალა

სიცოცხლის ქიმია

ამ თემის შესახებ

ისწავლეთ, როგორ ხდება ქიმიის მეშვეობით სიცოცხლე შესაძლებელი! დაწყებული თქვენით, თქვენი ძაღლით, თქვენი სადილით, დამთავრებული გლობალური ეკოსისტემით - ყველაფერი შედგება ატომებისაგან, რომლებიც მოქმედებენ ქიმიის წესების თანახმად. აქ თქვენ ისწავლით ატომების ძირითად დამახასიათებლებს, თუ რა ნაწილაკებს მოიცავენ ისინი, როგორ არიან ორგანიზებულები და როგორ ამყარებენ ერთმანეთთან ქიმიურ ბმებს.